| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. 1) ) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 czerwca 2003 r. poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi Nr 3 do tej uchwały. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych :

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Wołczyński Ośrodek Kultury

3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie

6. Szkoła Podstawowa w Komorznie

7. Szkoła Podstawowa w Wąsicach

8. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

9. Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

10. Przedszkole Publiczne w Wołczynie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz.717, nr 162 poz. 1568; z 2004roku: Dz. U. nr 102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006roku: Dz. U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218;z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28,poz. 146 i nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r: nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »