| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/114/12 Rady Gminy Tułowice

z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. p. 823) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść uchwały w następujący sposób: § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie i przedstawia się następująco:"

L.p.

Dochód netto na osobę lub na osobę w rodzinie
w zł

% odpłatności

Kwota odpłatności
za 1 godzinę

osoba
samotna

osoba w rodzinie

osoba samotna

osoba w rodzinie

1

do 542,00

zwolniona

zwolniona

zwolniona

zwolniona

2

542,01 - 813,00

10

15

1,40

2,10

3

813,01 - 1 084,00

20

25

2,80

3,50

4

1 084,01 - 1 355,00

30

35

4,20

4,90

5

1 355,01 - 1 626,00

40

45

5,60

6,30

6

1 626,01 - 1 897,00

50

55

7,00

7,70

7

1 897,01 - 2 168,00

60

65

8,40

9,10

8

powyżej 2 168,01

100

100

14,00

14,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Lewandowska - Adam

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »