reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/177/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin.

Rozdział I.
Sposób ustalenia wysokości stypendium

Stypendium ustala się uwzględniając sytuację materialną uczniów i ich rodzin przy wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej ustawy) w wysokości określonej w tabeli.

Dochód na osobę
w rodzinie ucznia/słuchacza

do 150 zł


powyżej
150 zł do 250 zł


powyżej 250 zł do kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy

Wysokość miesięcznego stypendium ucznia/słuchacza, o którym mowa w art. 90d ust. 10 ustawy


128 zł


115 zł


100 zł

Rozdział II.
Formy udzielania stypendium socjalnego

Stypendium udziela się w formach przewidzianych w art. 90d ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Rozdział III.
Tryb i sposób udzielania stypendium socjalnego

1. Stypendium przyznaje się po ustaleniu okoliczności, o których mowa w art. 90 d, ust. 1 ustawy oraz dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

2. Stypendium przyznane uczniom na cel, o którym mowa w art. 90d:

a) ust. 2 pkt 1 ustawy realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

b) ust. 2 pkt 2 ustawy realizowane jest przez zakup,

c) ust. 4 ustawy realizowane jest przelewem na rachunek bankowy wystawiającego fakturę za świadczenie stanowiące koszt związany z pobieraniem nauki,

d) ust. 5 ustawy realizowany jest przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy osoby uprawnionej lub w formie wypłaty gotówki w kasie Banku.

Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny przyznaje się po ustaleniu okoliczności, o których mowa w art. 90e ust. 1 w formach przewidzianych art. 90e ust. 2 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 948).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

Przewodniczacy Rady


Mariusz Nieckarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Nr 69 poz. 624, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206.

2) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama