reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.17 ust.1, pkt 11, art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. [1] ) ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 823) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala co następuje:

§ 1. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać osoby uprawnione na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.

§ 2. 1. Świadczenie usług opiekuńczych każdorazowo zleca lekarz we wniosku, a w przypadku usług specjalistycznych określa ich rodzaj i charakter.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z podopiecznym lub jego ustawowym przedstawicielem, przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, określając ilość godzin oraz zakres świadczeń, w zależności od stanu zdrowia chorego i możliwości finansowych i kadrowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

§ 3. 1. Określa się godzinową stawkę usług opiekuńczych w wysokości 15,00 zł.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych określa się w wysokości 16,00 zł.

§ 4. 1. Określa się stawkę godzinową usług opiekuńczych świadczonych przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie w wysokości 10,50 brutto, co stanowi 70 % podstawowej stawki usług opiekuńczych.

2. Dla specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie przyjmuje się stawkę godzinową w wysokości 12,80 zł brutto, co stanowi 80 % podstawowej stawki usług opiekuńczych.

§ 5. Wysokość odpłatności podopiecznych za świadczone usługi określają tabele stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Za wykonane usługi opiekuńcze pobierana będzie opłata a następnie odprowadzona na konto dochodów Gminy.

2. Opłata pobierana będzie za potwierdzeniem odbioru przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnego za usługi opiekuńcze lub płatna przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 7. 1. W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek, lub na wniosek pracownika socjalnego, zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) udokumentowany fakt ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub opłaty za leczenie,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

4) gdy korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług,

5) zdarzenie losowe,

6) inne uzasadnione przyczyny.

2. Decyzje w sprawie zwolnień podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XL/375/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Waldemar Włodek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 25 września 2012 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE.

KOSZT 1 GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH - 15,00 ZŁ.

Od 01 LISTOPADA 2012 ROKU.

Kryterium dochodowe
określone w ustawie o pomocy społecznej w %

Kwota dochodu
Netto w złotych

Wysokość odpłatności w procentach i złotych ustalona od ceny 1 godz. usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób wspólnie gospodarujących w rodzimie

do 100

542,00 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100 do 150

542,00 do 813,00

5% - 0,75

15% -2,25

Powyżej 150 do 200

813,00 do 1084,00

10% - 1,50

20% - 3,00

Powyżej 200 do 240

1084,00 do 1300,80

15% - 2,25

30% - 4,50

Powyżej 240 do 280

1300,80 do 1517,60

20% - 3,00

40% - 6,00

Powyżej 280 do 320

1517,60 do 1734,40

30%- 4,50

50% - 7,50

Powyżej 320 do 380

1734,40 do 2059,60

50% - 7,50

60% - 9,00

Powyżej 380 do 440

2059,60 do 2384,80

70% - 10,50

80%- 12,00

Powyżej 440

2384,80

100%-15,00

100% - 15,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 25 września 2012 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

KOSZT 1 GODZINY SPECJALISTYCZNYCH USŁUG

OPIEKUŃCZYCH - 16,00 ZŁ.

Od 01 LISTOPADA 2012 ROKU.

Kryterium dochodowe
określone w ustawie o pomocy społecznej w %

Kwota dochodu
Netto w złotych

Wysokość odpłatności w procentach i złotych ustalona od ceny 1 godz. usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób wspólnie gospodarujących w rodzimie

do 100

542,00 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100 do 150

542,00 do 813,00

5% - 0,80

15%- 2,40

Powyżej 150 do 200

813,00 do 1084,00

10% - 1,60

20% - 3,20

Powyżej 200 do 240

1084,00 do 1300,80

15% - 2,40

30% - 4,80

Powyżej 240 do 280

1300,80 do 1517,60

20% - 3,20

40% - 6,40

Powyżej 280 do 320

1517,60 do 1734,40

30%- 4,80

50% - 8,00

Powyżej 320 do 380

1734,40 do 2059,60

50% - 8,00

60% - 9,60

Powyżej 380 do 440

2059,60 do 2384,80

70% - 11,20

80%- 12,80

Powyżej 440

2384,80

100%-16,00

100% - 16,00


[1] ) Zmiany Dz. U. z 2009 r Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz.1738, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.229, Nr 81 poz.527, Nr 125 poz.842, Nr 217 poz.1427, Dz. U. z 2011 r. Nr 81 poz.240, Nr 106 poz.622, Nr 149 poz.887, Dz. U. z 2012 r. poz.579.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama