| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567); art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz.1475, z 2011 r. nr 102, poz. 584, nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

748

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1.216

powyżej 9 i poniżej 12

1.466

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia, wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

2.000

2.010

Trzy osie

12

17

2.000

2.010

17

25

2.350

2.400

25

2.790

2.820

Cztery osie i więcej

12

25

2.350

2.400

25

29

2.790

2.820

29

2.790

2.820

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 12

1.720

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia, wynoszą:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

od 12 ton

do 36 ton włącznie

2.160

2.200

powyżej 36 ton

2.790

2.820

Trzy osie i więcej

od 12 ton

do 36 ton włącznie

2.160

2.200

powyżej 36 ton

do mniej niż 40 ton

2.790

2.820

od 40 ton

2.790

2.820

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

1.070

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia, wynoszą:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
/ w tonach/Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

1.180

1.300

powyżej 36 ton

1.300

1.410

Dwie osie

nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

1.640

1.660

powyżej 36 ton

2.010

2.080

Trzy osie i więcej

nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

1.710

1.730

powyżej 36 ton

1.740

1.760

7) od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia, wynoszą:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

1.710

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.790

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące potrzebom ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego Nr 134, poz. 1621).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »