| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawkę podstawową - w wysokości 25,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 12,50 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,

3) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 8,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny a odpady biodegradowalne są kompostowane na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad.

§ 2.

Ustala się następujące miesięczne stawkiopłat za każdy pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

a) pojemnik 80 l - 75 zł,

b) pojemnik 120 l - 100 zł,

c) pojemnik 140 l - 120 zł,

d) pojemnik 240 l - 200 zł,

e) pojemnik 1100 l - 950 zł;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,

a) pojemnik 80 l - 36 zł,

b) pojemnik 120 l - 37,50 zł,

c) pojemnik 140 l - 60 zł,

d) pojemnik 240 l - 100 zł,

e) pojemnik 1100 l - 475 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice


Gabriela Buczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »