reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146,Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 40, poz. 230) oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki", jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzen Wielki


Klemens Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/2012
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/226/2012
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/226/2012
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama