reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 119, poz. 1305)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje :

§ 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka, otrzymuje brzmienie:

,, §2. 1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a obejmujące prowadzenie następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych jak :

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania;

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;

3) gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki;

4) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;

5) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

6) opieka nad dziećmi z elementami integracji, ćwiczeń ogólnorozwojowych, muzykoterapii;

7) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługą i spożyciem posiłków;

8) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp.;

9) realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych;

10) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć z udziałem specjalistów np. zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy i innych dodatkowych zajęć, organizowanych na wniosek rodziców.

11) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,

ustala się opłatę za każdą godzinę świadczeń w wysokości 1,80 zł brutto.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w przedszkolach publicznych Gminy

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama