reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Rudniki

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2 i 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, stanowiący iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2.

§ 2.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi w wysokości 19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi w wysokości 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny a odpady biodegradowalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad w wysokości 7,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Ustala się stawkę opłaty za każdy pojemnik o określonej pojemności odbierany od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) na odpady komunalne zmieszane:

a) pojemność 0,12m3 - 32,00 zł.

b) pojemność 0,14m3 - 35,00 zł.

c) pojemność 0,24m3 - 57,00 zł.

d) pojemność 1,1m 3 - 142,56 zł.

e) pojemność 7m3 - 2560,00 zł.

2) na odpady komunalne segregowane:

a) pojemność 0,12m3 - 16,00 zł.

b) pojemność 0,14m3 - 17,50 zł.

c) pojemność 0,24m3 - 28,50 zł.

d) pojemność 1,1m 3 - 71,28 zł.

e) pojemność 7m3 - 1280,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Edward Gładysz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama