reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz

Na podstawie art.169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1977 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz.319, z 2006 r. Nr 200,poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.), art.3 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Kietrz, uchwalonym uchwałą Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 5 grudnia 2002 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XI/59/2003 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2003 r., uchwałą Nr XXXVIII/214/2006 r. Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2006 r., uchwała Nr LI/285/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 roku oraz uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 62 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Komisja Rewizyjna.

2. § 70 otrzymuje brzmienie:

1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3 z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Na wniosek klubu radnych utworzonego po powołaniu Komisji rewizyjnej jej skład powiększa się o przedstawiciela tego klubu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama