reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235, zm.: Dz. U z 2011r. Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Brzegu oraz wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku, w wysokości 1,26 złotych.

2. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin pracy żłobka dziennie w wysokości 5 zł.

3. Ustala się opłatę za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku w wysokości maksymalnej 4,50 zł dziennie.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w §2 ust. 1 i ust. 2 naliczane są w oparciu o rzeczywisty czas przebywania dziecka w żłobku w danym miesiącu.

2. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa w §2 określa umowa cywilnoprawna zawarta przez dyrektora żłobka z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 4. 1. Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny, opłatę, wymienioną w §2 ust. 1 i ust. 2 obniża się o 30 %.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi, określonej w ust. 1 jest okazana do wglądu decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wydana przez właściwy organ.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama