reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 2 i art.6 l w związku z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę tej opłaty.

§ 2. 1. Ustala się że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy naliczana jest od gospodarstwa domowego.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 naliczana jest przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na podstawie liczby gospodarstw domowych, zgodnie z wypełnioną deklaracją.

3. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów opłata, o której mowa w ust. 1 naliczana jest przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w oparciu liczbę gospodarstw domowych, przy uwzględnieniu ich podziału na gospodarstwa małe, średnie oraz duże, zgodnie z wypełnioną deklaracją.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w wysokości 80,00 zł.

2. W przypadku selektywnego zbierania odpadów ustala się niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wielkości tego gospodarstwa, w wysokości:

- od mikro gospodarstwa domowego - w wysokości 15,00 zł.,

- od małego gospodarstwa domowego - w wysokości 25,00 zł,

- od średniego gospodarstwa domowego- w wysokości 33,00 zł,

- od dużego gospodarstwa domowego - w wysokości 42,00 zł.

§ 4. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi:

1) w przypadku, gdy nie zadeklarowano selektywnego zbierania odpadów - iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego oraz liczby gospodarstw domowych funkcjonujących w obrębie nieruchomości,

2) w przypadku, gdy zadeklarowano selektywne zbieranie odpadów - iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności od jego wielkości, zgodnie § 3 ust. 2 oraz liczby gospodarstw domowych funkcjonujących w obrębie nieruchomości.

§ 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który uiszczana jest opłata, na rachunek Gminy Lubsza.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama