| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/234/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
Rada Miejska w Namysłowie, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/214/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się punkty 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18;

2) dotychczasową treść § 16 oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

Masa odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym ma on podpisaną umowę.

3. Stawki opłat, zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony, nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ustalone przez Radę Miejską w Namysłowie.

4. Podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, obowiązany jest do ograniczania ilości odpadów kierowanych do składowania, zapewnia prawidłowe warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów zielonych.";

3) w § 21 uchyla się ust. 1 i ust. 5;

4) w § 25 skreśla się wyrazy: "z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Mieczysław Dróżdż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »