| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 28 stycznia 2013 r.

o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXVI /177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów zmienia się w sposób następujący:

1. W § 1 ust. 2 skreśla się punkty: 3, 4 i 5.

2. W § 17 pkt 3 po myślniku skreśla się wyrazy: ".. odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Otmuchów z jednostką wywozową" i wpisuje w to miejsce: "... odbiór dwa razy w roku - wiosną i jesienią".

3. Dotychczasową treść § 20 oznacza się jako ust.1.

4. W § 20 dodaje się :

a) ust. 2 o treści:

Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w ramach Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami.",

b) ust. 3 o treści:

Odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.",

c) ust. 4 o treści:

Składowanie odpadów ulegających biodegradacji należy ograniczać poprzez promowanie kompostowania przydomowego.",

d) ust. 5 o treści:

Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.",

e) ust. 6 o treści:

Systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych należy rozwijać i organizować nowe w oparciu o: punkty zbierania poszczególnych odpadów niebezpiecznych, placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe, stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, regularne odbieranie tych odpadów od mieszkańców poprzez selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »