Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Nyskiego

z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu nyskiego w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. nr 175 poz. 1362 ze zmianami) ustalam:

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu nyskiego
w 2013 roku:

1) w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, ul. 3 Maja 2 w Korfantowie, 48-317 Korfantów - 2.470,11 zł,

2) w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Aleja Wojska Polskiego 77 w Nysie, 48-300 Nysa, prowadzonym przez Siostry Maryi Niepokalanej z siedzibą w Branicach - 2.300,06 zł,

3) w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, ul. Świętojańska 6
w Nysie, 48-303 Nysa, prowadzonym przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z siedzibą w Trzebnicy - 2.207,05 zł,

4) w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych w Kopernikach 17, 48-303 Nysa, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Poznaniu - 2.142,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Nyski


Adam Fujarczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe