Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe