| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację należy składać w następujących terminach:

1) Deklaracja składana po raz pierwszy:

a) od 1 kwietnia do 31 maja 2013 r., lub

b) po upływie terminów określonych pkt a) - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości dotychczas niezamieszkałej.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji o której mowa w ust. 1.

§ 3. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Brzegu.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »