reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Grodków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje nie więcej niż 5 osób, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Grodków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej 6 osób naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 17,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2 w wysokości 87,50 zł od gospodarstwa domowego.

6. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 55,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l (pojemnik lub worek) - w wysokości 10,08 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 20,17 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 40,34 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 184,87 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l (pojemnik lub worek) - w wysokości 7,47 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 14,94 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 29,88 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 136,94 zł.

§ 3. Ustala się stawki opłaty za pojemnik na odpady surowcowe (tzw. "suche"), od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l (pojemnik lub worek) - w wysokości 4,16 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 8,32 zł.

3) o pojemności 240 l - w wysokości 16,63zł

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 76,24 zł

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 3 lub ust. 4.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje co najmniej 6 osób, stanowić będzie kwotę ryczałtową wymienioną w § 1 ust. 5 lub 6.

3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust. 1.

5. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust. 2 i § 3.

6. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. Wzór deklaracji, o których mowa w § 4 ust. 3 i ust. 6 określa odrębna uchwała.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/217/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama