| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/25/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 j ust.2, art.6 k ust.1 pkt 1 i 2 i ust.4 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951,
z 2013 r. poz.21 i poz.228) i § 6 ust. 2 pkt g w związku z § 16 ust. 2 pkt 6a Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2008 r. nr 52, poz. 1707
i z 2012 r., poz. 995) - Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" w Kędzierzynie -Koźlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć osobę stale zamieszkującą i gospodarującą w lokalu mieszkalnym oraz osoby spokrewnione lub niespokrewnione stale razem zamieszkujące w jednym lokalu mieszkalnym i wspólnie gospodarujące.

§ 2. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Związek Międzygminny "Czysty Region" od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo domowe tj.:

1) za gospodarstwo domowe 1 osobowe w wysokości 20 zł,

2) za gospodarstwo domowe powyżej 1 osoby w wysokości 20 zł oraz 20 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

3. Ustala się następujące niższe miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo domowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj.:

1) za gospodarstwo domowe 1 osobowe w wysokości 12,50 zł,

2) za gospodarstwo domowe 2 osobowe w wysokości 25 zł,

3) za gospodarstwo domowe 3 osobowe w wysokości 37,50 zł,

4) za gospodarstwo domowe 4 osobowe w wysokości 50 zł,

5) za gospodarstwo domowe 5 osobowe w wysokości 50 zł oraz 7 zł dodatkowo za piątą osobę

6) za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób w wysokości 57 zł oraz 1 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 48,86 zł za jeden pojemnik,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 69,80 zł za jeden pojemnik,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 138,71 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 660 l - w wysokości 349,02 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 584,48 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 3600 l - w wysokości 1 745,12 zł za jeden pojemnik,

7) o pojemności 2,5 m3- w wysokości 1 300,29 zł za jeden pojemnik,

8) o pojemności 16 m3- w wysokości 5 004,05 zł za jeden pojemnik,

9) o pojemności 34 m3- w wysokości 8 725,62 zł za jeden pojemnik.

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 21,92 zł za jeden pojemnik,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 31,31 zł za jeden pojemnik,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 62,31 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 660 l - w wysokości 156,57 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 262,72 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 3600 l - w wysokości 782,83 zł za jeden pojemnik,

7) o pojemności 2,5 m3- w wysokości 583,99 zł za jeden pojemnik,

8) o pojemności 16 m3- w wysokości 2 242,33 zł za jeden pojemnik,

9) o pojemności 34 m3- w wysokości 3 914,14 zł za jeden pojemnik.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady surowcowe (tzw. "suche") od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,75 zł za jeden pojemnik,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 8,21 zł za jeden pojemnik,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 16,26 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 660 l - w wysokości 41,05 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 68,39 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 3600 l - w wysokości 205,25 zł za jeden pojemnik,

7) o pojemności 2,5 m3- w wysokości 152,46 za jeden pojemnik,

8) o pojemności 16 m3- w wysokości 590,13 zł za jeden pojemnik,

9) o pojemności 34 m3- w wysokości 1 026,25 zł za jeden pojemnik.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady szklane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 2,87 zł za jeden pojemnik,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 4,11 zł za jeden pojemnik,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 8,13 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 660 l - w wysokości 20,53 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 34,19 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 3600 l - w wysokości 102,63 zł za jeden pojemnik,

7) o pojemności 2,5 m3- w wysokości 76,23 zł za jeden pojemnik,

8) o pojemności 16 m3- w wysokości 295,07 zł za jeden pojemnik,

9) o pojemności 34 m3- w wysokości 513,13 zł za jeden pojemnik.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXVII/14/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Czysty Region"
w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" Tomasz Wantuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »