reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiera się odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Skarbimierz, zwanego dalej "regulaminem" (uchwała z dnia 17 grudnia 2012 r.),

2. odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywać się będzie w następujący sposób:

1) do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się: tworzywa sztuczne, papier, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, nieużyteczne lekarstwa, chemikalia, oleje i inne komunalne odpady niebezpieczne,

2) do pomocniczych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz papier,

3) w aptekach i punktach aptecznych prowadzona jest zbiórka nieużytecznych lekarstw,

4) w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej prowadzona jest zbiórka zużytych baterii,

5) w punktach serwisowych motoryzacyjnych prowadzona jest zbiórka zużytych akumulatorów , przepracowanych olejów, płynów chłodniczych, płynów hamulcowych, filtrów olejowych oraz powietrza,

6) w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi oraz na stacjach benzynowych prowadzona jest zbiórka zużytych akumulatorów,

7) w specjalistycznych firmach prowadzona jest zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów oraz zużytych akumulatorów,

8) w sklepach ze sprzętem elektrotechnicznym prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

3. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do pomocniczych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zamieszkałej dostarcza odpady własnym transportem i na własny koszt. Wszystkie wymienione odpady są przyjmowane nieodpłatanie.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej następujące objętości pojemników i częstotliwości ich opróżniania:

a) 110l i 120l - częstotliwość opróżniania - minimum raz w miesiącu,

b) 240l - częstotliwość opróżniania - minimum raz w miesiącu,

c) 770l, 1100l, 2500l i 5000l - częstotliwość opróżniania - na zgłoszenie.

2. Odpady są odbierane od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w regularnym cyklu, zawsze w określonym dniu tygodnia zgodnie z harmonogram odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych udostępnianym przez operatora.

3. Odpady są odbierane z nieruchomości zamieszkałych od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 18:00.

4. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do soboty od godziny 10.00 do 18.00, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/162/2012 z dnia 17 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz


Marek Kołodziej

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama