| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6, w związku z ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm. Dz. U. Nr 228 poz. 1368), Rada Miejska Brzegu uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Brzeg oraz warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych w mieście Brzeg.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2. Z przystanków mogą korzystać wyłącznie operator oraz przewoźnicy posiadający:

1) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków autobusowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 847, z późn. zm.), lub

2) umowę z organizatorem określającą zasady korzystania z przystanków.

§ 3. 1. Z przystanków można korzystać wyłączne w celu realizacji przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.

3. Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię.

4. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli warunki techniczne przystanku na to pozwalają.

§ 4. 1. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej wiadomości, na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej, rozkład jazdy uzgodniony przez organizatora.

2. Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać jego logo.

3. Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu z organizatorem, a także zapewnienie jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny, albo zostanie zniszczony, należy do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1.

4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

§ 5. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

1) spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości,

2) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/249/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »