| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/263/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenia kryteriów przyznawania tych dopłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości70%miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przysługują właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, spełniającym następujące kryteria:

1) zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych zmieszanych,

2) zbierają odpady komunalne w sposób selektywny,

3) nie zalegają z zapłatą należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Warunki przekazania dopłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Namysłów a właścicielem nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »