reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 613; Nr 969 poz. 620; Nr 225 poz.1461; Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2011r. Nr102 poz. 584; Nr 112 poz. 654; Nr 171 poz. 1016; Nr 232 poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobierane na terenie Gminy Głogówek w następujących wysokościach:

1) za sprzedaż z kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, ręki 5 zł

2) za sprzedaż ze straganów targowych na targowisku przy ul. Pasternik za cały stół 15 zł

3) za sprzedaż z samochodu osobowego - od samochodu 10 zł

4) za sprzedaż z samochodu o ładowności do 3,5 tony - od samochodu 15 zł

5) za pozostałą sprzedaż za każdy rozpoczęty m2powierzchni zajętej na sprzedaż 5 zł

2. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79zł

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowania imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy Głogówek.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej na terenie miasta Głogówek wyznacza się, jako inkasenta Panią Dorotę Matuszczyk. Do poboru opłaty targowej w poszczególnych sołectwach wyznacza się, jako inkasentów następujące osoby:

1) Pan Sobek Bernard - Głogówek-Winiary;

2) Pan Bernard Gnilka - Głogówek-Oracze;

3) Pani Teresa Knosala - Głogowiec;

4) Pani Łucja Rak - Biedrzychowice;

5) Pan Georg Strzoda - Błażejowice Dolne;

6) Pan Czesław Bąk - Ciesznów;

7) Pan Alfred Orant - Chudoba;

8) Pani Irena Lesiak - Kazimierz;

9) Pani Eryka Sacher - Kierpień;

10) Pani Anna Daniel -Leśnik;

11) Pan Henryk Nosol - Mionów;

12) Pan Wiesław Wesołowski - Racławice Śląskie;

13) Pan Andrzej Orant - Rzepcze;

14) Pan Tomasz Pol - Stare Kotkowice;

15) Pan Mariusz Wdowikowski - Szonów;

16) Pan Bogdan Lorenc - Tomice;

17) Pan Norbert Czaja - Wierzch;

18) Pan Krzysztof Barton - Wróblin;

19) Pan Zbigniew Wąs - Zawada;

20) Pan Alfred Namysło - Zwiastowice;

21) Pan Józef Kowaś - Twardawa;

22) Pan Norbert Kolesko - Dzierżysławice;

23) Pan Edward Rosa - Mochów;

24) Pan Piotr Mika - Nowe Kotkowice;

25) Pan Krzysztof Damboń - Góreczno.

3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 5 % od pobranej kwoty.

4. Inkasent wpłaca w kasie Urzędu Miejskiego w Głogówku lub na rachunek Gminy Głogówek pełną kwotę pobranej opłaty i rozlicza się w Urzędzie Miejskim w Głogówku z druków opłaty w terminie 7 dni od pobrania opłaty.

5. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w sposób określony w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/177/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku


Krzysztof Barton

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama