reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" , art.40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości.

§ 2. 1. Obciążanie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu następuje odpłatnie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obciążanie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu następuje nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu określi Burmistrz Kietrza w drodze zarządzenia.

§ 4. 1. Ustanawianie służebności przesyłu następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej oraz okres na jaki zostaje ustanowiona.

2. Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu ponosić będzie przedsiębiorca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama