reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2013r., poz. 594) oraz, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 142, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323, z 2011r.Nr 64, poz.341, Nr 115, poz.673, Nr106, poz.622, Nr 129, 743, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz. 961.Nr 224, poz.1337, z 2012r., poz.908, poz.951, poz.1256, poz.1429, poz.1529) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na realizację zadań własnych gminy od osób fizycznych lub prawnych następuje w drodze umów kupna, zamiany, nieodpłatnego przejęcia oraz w innych formach przewidzianych prawem na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.

2. Cena nabywanej nieruchomości może być uzgodniona z właścicielem, jeżeli nie przewyższa kwoty 20 000 w każdym innym przypadku wymagane jest ustalenie ceny przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nabycie nieruchomości za cenę wyższą niż 100 000 wymaga zgody rady gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 2. Zbywanie nieruchomości na cele wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w formie: sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, wnoszenie, jako aport do spółek prawa handlowego i zamiany, następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.

§ 3. 1. Wydzierżawieniu podlegają grunty stanowiące własność gminy, jeżeli nie zostały wyznaczone do sprzedaży, oraz grunty wyznaczone do sprzedaży, które nie znalazły nabywców. Przedmiotem dzierżaw mogą być również grunty przeznaczone na cele publiczne do czasu ich faktycznego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie gminne na okres dłuższy niż 3 lata. Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.

§ 4. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, ale niezakończonych zawarciem umowy mają zastosowanie niniejsze zasady.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 6. Uchyla się uchwałę Rady Gminy nr XXII/139/13 z dnia 23 maja 2013r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XIX/142/04 z dnia 14 grudnia 2004r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama