reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/337/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/299/13 z dnia 6 marca 2013r. Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujace zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby.";

2) § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

6,00 zł jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 30 l - w wysokości 10,00 zł

2) o pojemności 60 l - w wysokości 16,00 zł

3) o pojemności 120 l - w wysokości 29,00 zł

4) o pojemności 240 l - w wysokości 53,00 zł

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 150,00 zł

6) o pojemności 2500 l - w wysokości 305,00 zł

7) o pojemności 7000 l- w wysokości 783,00 zł

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) o pojemności 30 l - w wysokości 6,00 zł

b) o pojemności 60 l - w wysokości 10,00 zł

c) o pojemności 120 l - w wysokości 18,00 zł

d) o pojemności 240 l - w wysokości 35,00 zł

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 111,00 zł

f) o pojemności 2500 l - w wysokości 225,00 zł

g) o pojemności 7000 l - w wysokości 580,00 zł

2) odpady surowcowe (tzw. "suche"):

a) o pojemności 30 l - w wysokości 3,00 zł

b) o pojemności 60 l - w wysokości 5,00 zł

c) o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł

d) o pojemności 240 l - w wysokości 17,00 zł

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 62,00 zł

f) o pojemności 2500 l - w wysokości 120,00 zł

g) o pojemności 7000 l - w wysokości 320,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r., za wyjątkiem §4 ust. 1 pkt.1, §4 ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. a) które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2013r..

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama