reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/338/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/301/13 z dnia 6 marca 2013r. Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 2 b otrzymuje brzmienie:

w ilości nie przekraczającej dwukrotnej minimalnej pojemności pojemników i worków wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuchołazy, określonego odrębną uchwałą, w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością :

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) surowcowe (tzw. "suche"):

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) popiół w okresie od 1 września do 30 kwietnia:

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2013 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama