reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Olszanka

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody na 2013 r. po zmianach 16 722 004,30 z tego:

dochody bieżące - 14 411 825,30

dochody majątkowe - 2 310 179,00

2. Ustala się wydatki na 2013 r. po zmianach 14 477 084,30 z tego:

wydatki bieżące - 12 974 482,30

wydatki majątkowe - 1 502 602,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2013

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/226/2013
Rady Gminy Olszanka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

758

Różne rozliczenia

153 582,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

153 582,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

153 582,00

801

Oświata i wychowanie

2,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

2,00

0920

Pozostałe odsetki

2,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 997,00

90095

Pozostała działalność

8 997,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

8 997,00

Ogółem

162 581,00

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/226/2013
Rady Gminy Olszanka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 30 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 20 000,00

70095

Pozostała działalność

- 10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 10 000,00

750

Administracja publiczna

- 22 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 25 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 25 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

- 3 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

- 3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 2 000,00

801

Oświata i wychowanie

155 084,00

80101

Szkoły podstawowe

143 582,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

134 169,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 413,00

80110

Gimnazja

10 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

2,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2,00

80195

Pozostała działalność

1 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

62 497,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

28 500,00

4260

Zakup energii

28 500,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

25 000,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

25 000,00

90095

Pozostała działalność

8 997,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 997,00

Ogółem

162 581,00

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama