reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2012 r. poz.391, z 2013 r. poz.21, poz.228) i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz.749, poz.1342 i poz.1529) Rady Gminy Świerczów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Świerczów pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania opłaty bezpośrednio w kasie lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Świerczowie.

§ 2. 1. Na inkasentów opłaty określonej w §1 wyznacza się:

1) Krzysztofa Klejn- sołectwo: Bąkowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Zbica, Starościn, Świerczów, Wężowice,

2) Karolinę Pietrzyk - sołectwa: Biestrzykowice, Miodary,

3) Adrianę Janków- Smolira- sołectwa, o których mowa w pkt.1 i 2.

2. Inkasent nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.

§ 3. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% zainkasowanych należności.

2. Ustala się termin płatności dla inkasenta, zainkasowanych należności, do trzeciego dnia włącznie, po terminach płatności tej opłaty.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Wiesław Cieplik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama