reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2013 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 tekst jednolity), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę300.000 zł, § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę2.000.000 zł, § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę2.000.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce etap II".

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę9 zł, § 0690 - wpływy z różnych opłat.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę9 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

6. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę2.155 zł, § 0970 - wpływy z różnych dochodów.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę2.155 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę97.660 zł, w całości dotacje na zadania bieżące.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę350.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na rezerwę ogólną.

10. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu w 2013 roku o kwotę747.660z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 300.000 zł,

- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 447.660 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiegowww.bip.namyslow.pl i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego


Roman Półrolniczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama