reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/332/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2013 roku" do uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 8 pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską",

2) zmienia się treść zadania nr 18 pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach",

3) wprowadza się nowe zadanie nr 25 pn. "Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego"

4) wprowadza się nowe zadanie nr 26 pn. "Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2013-2016" do uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 8 pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską",

2) zmienia się treść zadania nr 23 pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 - 2016" do uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok wprowadza się nowe zadanie nr 15 pn. "Koncertowe pogranicze", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok w paragrafie 12 ustęp 1 kwotę 4.000.000 zł upoważnienia Burmistrza Głuchołaz do zaciągania kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy, zastępuje się kwotą 5.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10.239.527 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/332/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 3 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetowych (w złotych)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/332/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 3 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/332/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 3 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/332/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 3 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

4. Limit wydatków inwestycyjnych na 2013 roku (w złotych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/332/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 3 lipca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Program inwestycyjny na lata 2013-2016 (w złotych)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/332/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 3 lipca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 - 2016 (w złotych)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama