reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/236/13 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się :

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę……………...……..67.579,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę……………...…......5.000,00 zł;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę……………...….....112.579,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

4) zwiększenia planu przychodów o kwotę…………....……40.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi :

1) plan dochodów…………….….……...…..11.487.079,01 zł;

2) plan wydatków…………………..............12.499.762,50 zł;

3) plan przychodów……………….…….……1.362.683,49 zł;

4) plan rozchodów…………………….....………350.000,00 zł .

2. Planowany deficyt w kwocie 1.012.683,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 r. pn. "Plan dochodów związanych z realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 r. pn. "Plan wydatków związanych z realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 r. pn. "Plan dochodów na realizację programów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na 2013 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 r. pn. "Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na 2013 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 r. pn. "Plan realizacji inwestycji na 2013 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Lichwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ZMNIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW NA 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 RO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 na 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2013 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama