reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707;z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548)

RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 127.664,25 zł

w tym:

dochody bieżące 110.443,85 zł

dochody majątkowe 17.220,40 zł

2. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.020.860,97 zł

w tym:

dochody bieżące 283.501,97 zł

dochody majątkowe 1.737.359,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 494.347,36 zł

w tym:

wydatki bieżące 494.347,36 zł

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.166.064,25 zł

w tym:

wydatki bieżące 116.064,25 zł

wydatki majątkowe 2.050.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi :

Dochody budżetu 12.454.573,45 zł

z tego:

Dochody bieżące 11.103.352,72zł

Dochody majątkowe 1.351.220,73 zł

Wydatki budżetu 15.102.036,71 zł

z tego:

Wydatki bieżące 11.406.860,51 zł

Wydatki majątkowe 3.695.176,20 zł

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 221.479,83 zł

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

kredytów i pożyczek

§ 5. Wprowadza się zmianę w finansowaniu deficytu budżetowego :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększa się o kwotę 558.869,64 zł

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 558.869,64 zł.

§ 6. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.647.463,26 zł

§ 7. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.957.505,15 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.711.200,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.651.874,13 zł

§ 8. 1. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 142.887,00 zł

2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 2.118.061,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.004.410,87 zł

§ 9. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Wiesław Cieplik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/200/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/200/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/200/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/200/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama