reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz.938) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 566.100,00 zł, w tym:

1) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.400,00 zł (budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy)

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.700,00 zł (utwardzenie drogi na ul. Słonecznej w Komornikach)

- rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł (budowa szerokopasmowej sieci Racławiczki -Dziedzice -Smolarnia)

2) Dział 630 - Turystyka

- rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł (budowa wiaty wolnostojącej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej)

3) Dział 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł

4) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł

6) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 54.783,00 zł

7) Dział 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 - rezerwy o kwotę 42.117,00 zł (rezerwa ogólna)

8) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000,00 zł

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 zł

- rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,00 zł (budowa infrastruktury boiska lekkoatletycznego)

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł

9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł (utwardzenie placu i budowa altany w Wawrzyńcowicach).

§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 566.100,00 zł, w tym:

1) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 550.000,00 zł (przebudowa drogi gminnej na odcinku Strzeleczki-Kopalina)

2) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100,00 zł (utworzenie i hosting strony internetowej w ramach Aglomeracji Opolskiej)

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł (zakup stacji DSP)

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł (doposażenie placu zabaw).

§ 3. 1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.442.290,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 21.392.569,19 zł, w tym:

- dochody bieżące 18.845.003,00 zł,

- dochody majątkowe 2.547.566,19 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 23.772.317,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.854.712,19 zł,

- wydatki majątkowe 5.917.605,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 2.062.542,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Wolny

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama