reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 3 października 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2013 roku.

§ 4. Celem potwierdzenia uprawnień do zastosowania obniżonej stawki % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 75% lub 80% składający deklarację obowiązany jest dołączyć decyzję w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych lub zaświadczenie określające wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do uzyskania świadczeń rodzinnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie 01 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Rożałowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/358/2013
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 3 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama