reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 285/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( T.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 212/XXV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 - Załącznik nr 1 - Dochody budżetowe

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 316.538 zł

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.000

I. dochody bieżące

2.000

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

16.924

31.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

31.000

I. dochody bieżące

31.000

0310

Podatek od nieruchomości

31.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

16.924

I. dochody bieżące

16.924

0430

Wpływy z oplaty targowej

16.924

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

332.614

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

332.614

I. dochody bieżące

332.614

8020

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne

332.614

Razem

349.538

33.000

2. W § 2 - Załącznik nr 2 - Wydatki budżetowe

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 316.538 zł

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

43.076

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

43.076

II. wydatki majątkowe, w tym:

43.076

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

43.076

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

31.000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

31.000

I. wydatki bieżące

31.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

31.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.000

I. wydatki bieżące

2.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.000

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

392.614

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

392.614

I. wydatki bieżące

392.614

5) wypłaty z tytułu poręczen i gwarancji

392.614

Razem

392.614

76.076

2) dokonuje się przeniesień między działami

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9.500

I. wydatki bieżące

9.500

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9.500

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

24.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

24.000

II. wydatki majątkowe, w tym:

24.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

24.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

90.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

15.000

II. wydatki majątkowe, w tym:

15.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

15.000

60016

Drogi publiczne gminne

75.000

I. wydatki bieżące

30.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30.000

II. wydatki majątkowe, w tym:

45.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

45.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

120.000

13.000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

13.000

I. wydatki bieżące

13.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120.000

II. wydatki majątkowe, w tym:

120.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

120.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

24.000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

24.000

II. wydatki majątkowe, w tym:

24.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

24.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

26.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

26.500

I. wydatki bieżące

26.500

2) dotacje na zadania bieżące

26.500

Razem

153.500

153.500

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Dochody 35.501.463,30 zł, w tym: bieżące 31.004.500,43 zł, majątkowe 4.496.962,87 zł,

2) Przychody 6.379.880 zł,

3) Wydatki 36.722.034,30 zł, w tym: bieżące 29.666.867,30 zł, majątkowe 7.055.167 zł,

4) Rozchody 5.159.309 zł.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama