reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. w wysokości 0.2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę sprawowanej opieki w ramach zadeklarowanej liczby godzin.

2. Powyższą opłatę nalicza się w oparciu o deklarację rodziców (prawnych opiekunów) dotyczącą czasu pobytu dziecka u dziennego opiekuna.

3. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0,4 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę opieki ponad zadeklarowaną liczbę godzin.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka. które nie ukończyło pierwszego roku życia.

§ 2.

Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0.5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3.

1. Opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz opłatę za wyżywienie wnosi się na rzecz gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Praszce lub datę uiszczenia opłaty u dziennego opiekuna.

3. Nieuregulowanie opłat w terminie określonym w ust. 1 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

4. Zmianę wysokości opłaty wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę podaje do wiadomości rodzicom (opiekunom prawnym) dzienny opiekun.

§ 4.

Opłat. o których mowa w paragrafie 1 i 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku. Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama