reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/161/13 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013r., poz.21, poz. 228, poz. 888), Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1327 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/161/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 10 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/161/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 10 października 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowanego na terenie Gminy Komprachcice

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

I. Zasady ogólne

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, itp.

3. Dostarczone przez właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną odpady przyjmuje się nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK przyjmuje odpady w każdy czwartek od godz. 7.00 do 13.00 oraz w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11.00 do 13.00.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Komprachcice na podstawie złożonej deklaracji.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w załączniku nr 1 do uchwaływ sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Do PSZOK nie są przyjmowanie następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane materiały komunalne,

2) zawierające azbest,

3) części samochodowe z wyjątkiem wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabranie odpadów w przypadku:

1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

2) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu 77/4646234 lub 77/4031712.

2. Skargi i wnioski na działalność pracowników PSZOK przyjmowane są w Urzędzie Gminy Komprachcice.

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowejwww.bip.komprachcice.pl .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama