reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 980/13 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 257, pkt 1 i 3 art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1. W załączniku Nr 1 do w.w uchwały dokonuje się zmian planowanych dochodów powiatu w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 750-"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

a) Rozdział 75045 - "Kwalifikacja wojskowa" - zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę1.200 złz tytułu :

- § 2120 - "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej"

2) Dział 852- "POMOC SPOŁECZNA"

a) Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej" - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę92.600 złz tytułu :

- § 2130 - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu"

2. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków powiatu :

1) zmniejsza się planowane wydatki:

a) Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

- Rozdział 75045 - "Kwalifikacja wojskowa" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem1.200 złw tym:

- w grupie zadań statutowych o kwotę 997 zł,

- w grupie wynagrodzeń o kwotę 203 zł.

2) zwiększa się planowane wydatki:

a) Dział 852- "POMOC SPOŁECZNA"

- Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej" - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie:

- zadań statutowych o kwotę59.300 zł,

- dotacji o kwotę33.300 zł.

3) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w :

a) Dziale 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

- Rozdział 80110 - "Gimnazja" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę757 zł, którą przenosi się na zwiększenie wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w w.w rozdziale

- Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę13.409 zł, którą przenosi się na zwiększenie wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale.

b) Dziale 854- "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

- Rozdział 85410 - "Internaty i Bursy szkolne" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę21.506 zł, którą przenosi się na zwiększenie wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale:

c) Dział 754- "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

- Rozdział 75421 - "Zarządzanie kryzysowe" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę500 zł, którą przenosi się na zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w ww. rozdziale.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Starosta Opolski


Henryk Lakwa


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Krzysztof Wysdak


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Sybilla Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama