reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

sporządzony dnia 28 sierpnia 2013r.

pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

1. Starosta Kłobucki - Roman Minkina

2. Członek Zarządu - Maciej Biernacki

zwanym dalej " Powierzającym ",

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Oleski - Jan Kus

2. Wicestarosta - Stanisław Belka

zwanym dalej " Przyjmującym "

Działając na podstawie uchwały nr 29/IV/2002 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie zlecenia zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. § 1 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204 )".

§ 2. § 2 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

- kurs dla klasy I - 4 tygodniowy - 430 zł;

- kurs dla klas II - 4 tygodniowy - 430 zł;

- kurs dla klas III - 4 tygodniowy - 430 zł".

§ 3. § 3 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

" Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2013/2014".

§ 4. Postanowienia Aneksu nr 1 do Porozumienia wchodzą w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

§ 5. Aneks nr 1 do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i Opolskiego.

§ 6. Aneks nr 1 do Porozumienia sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu


Maciej Biernacki

Przyjmujący

Starosta Oleski


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama