| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Gminy Tułowice

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawieart.18 ust.2 pkt.8ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DZ. U. z 2013r. poz.594, poz.645) orazart.10ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475; z 2011r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz.1378)uchwala się co następuje:

§ 1.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą :

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. od autobusów z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem 31 grudnia 2013r. traci moc uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Lewandowska - Adam


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

710

790

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 030

1 110

powyżej 9 i poniżej 12

1 190

1 270


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie Osie

12

13

1 310

1 350

13

14

1 350

1 390

14

15

1 390

1 430

15

1 430

1 570

Trzy Osie

12

17

1 390

1 430

17

19

1 430

1 470

19

21

1 470

1 510

21

23

1 510

1 550

23

25

1 550

1 890

25

1 890

1 910

Cztery Osie i Więcej

12

25

1 910

1 990

25

27

1 990

2 060

27

29

2 060

2 110

29

31

2 110

2 660

31

2 160

2 760


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

od 3,5 poniżej 12

1 310

1 410


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie Osie

12

18

1 510

1 560

18

25

1 560

1 610

25

31

1 610

1 660

31

1 760

2 210

Trzy Osie

12

40

2 110

2 140

40

2 140

2 810


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

1 310


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie)z
zwieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna Oś

12

18

1 260

1 310

18

25

1 310

1 360

25

1 360

1 410

Dwie Osie

12

28

1 410

1 460

28

33

1 460

1 510

33

38

1 610

1 710

38

1 810

2 010

Trzy Osie

12

38

1 610

1 710

38

1 810

1 910


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/182/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 24 października 2013 r.

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 15 miejsc

1 110

1 210

powyżej 15 do 29 miejsc

1 310

1 410

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 610

1 710

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »