| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/748/13 Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wykonania i umieszczenia tablicy rabina Leo Baecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2013.594 zm. Dz.U.2013.645) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. 1. Rada Miasta Opola wyraża zgodę na wykonanie i umieszczenie tablicy rabina Leo Baecka na skwerze u zbiegu ulicy Norberta Barlickiego i ulicy Piastowskiej w Opolu, o następującej treści:

Leo Baeck (1873-1956), w latach 1897-1907 mieszkał i pracował w Opolu jako pierwszy rabin nowej synagogi. Absolwent uczelni rabinicznej w Berlinie, wykładowca w Wyższym Instytucie Badań Żydowskich, znakomity nauczyciel i teoretyk liberalnego judaizmu, autor opublikowanej w 1905 roku przełomowej książki pt. "Istota Judaizmu", członek towarzystwa literacko-historycznego. Od roku1907 rabin w Duesseldorfie, a od roku 1912 rabin i docent uczelni rabinicznej w Berlinie. W 1943 roku deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Terezinie, gdzie był wyznaczony honorowym prezydentem Rady Starszych. Po II wojnie światowej wykładowca w amerykańskim Hebrew Union College i prezes Światowej Unii Judaizmu Postępowego.

Leo Baeck (1873-1956), in years 1897-1907 lived and worked in Opole as the first rabbi of the new synagogue. A graduate of the rabbinical school in Berlin, a lecturer at the Higher Institute for Jewish Studies, an excellent teacher and theoretician of Liberal Judaism, the author of the crucial book entitled "The Essence of Judaism" published in 1905, a member of the literary and historical society. From 1907 a rabbi in Düsseldorf, from 1912 a rabbi and a senior lecturer at the rabbinical school in Berlin. In 1943 Baeck was sent to the German concentration camp in Theresienstadt where he was appointed as the honorary head of the Council of Elders. After the Second World War a lecturer at the American Hebrew Union College and the Chairman of the World Union for Progressive Judaism .

Leo Baeck (1873-1956), von 1897 bis 1907 lebte und arbeitete in Opole als erster Rabbiner der neuen Synagoge. Der Absolvent der rabbinischen Hochschule in Berlin, Lehrbeauftragter am Höheren Institut für jüdische Forschung, ein ausgezeichneter Lehrer und Theoretiker des liberalen Judentums, der Autor des im Jahre 1905 veröffentlichten bahnbrechenden Buches mit dem Titel "Das Wesen des Judentums", das Mitglied der literarisch-historischen Gesellschaft. Seit 1907 Rabbiner in Düsseldorf und seit 1912 Rabbiner und Dozent an der rabbinischen Hochschule in Berlin. Im Jahre 1943 wurde er ins deutsche Konzentrationslager in Theresienstadt deportiert, wo er Ehrenpräsident des Ältestenrates ernannt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg Lehrbeauftragter am amerikanischen Hebrew Union College und Präsident der Weltunion für Progressives Judentum (World Union for Progressive Judaism).

2. Tablica zostanie wykonana zgodnie z załącznikiem do uchwały przedstawiającym projekt plastyczny tablicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załącznik
do uchwały nr XLVIII/748/13
Rady Miasta Opola
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik
do uchwały nr XLVIII/748/13
Rady Miasta Opola
z dnia 24 października 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »