| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6l ust. 2 i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391, 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami), Rada Gminy Skoroszyce uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Skoroszyce pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Ustala się, że obszarami poboru inkasa są sołectwa wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że inkasentami opłaty określonej w § 1, są sołtysi wymienieni w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 6% pobranych i odprowadzonych kwot.

2. Ustala się termin płatności dla inkasenta, zainkasowanych należności, do trzeciego dnia włącznie, po terminach płatności tej opłaty.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/185/13
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 października 2013 r.

Obszary poboru inkasa oraz inkasenci

Lp.

Obszar poboru inkasa

Imię i Nazwisko inkasenta

1.

Brzeziny

Dorota Witos

2.

Chróścina

Krzysztof Bryła

3.

Czarnolas

Jan Hellebrandt

4.

Giełczyce

Zbigniew Szyndrowski

5.

Makowice

Julia Dziergas

6.

Mroczkowa

Kazimierz Winnik

7.

Sidzina

Renata Jaskólska

8.

Skoroszyce

Franciszek Urbaniec

9.

Stary Grodków

Zbigniew Doskocz

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »