Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe