| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności
110 - 120 litrów - 19,49 zł,

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności
240 litrów - 37,13 zł,

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 litrów - 145,61 zł,

4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 7000 litrów - 547,30 zł.

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika o pojemności 110 - 120 litrów - 12,99 zł,

2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika o pojemności 240 litrów - 24,75 zł,

3) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika o pojemności 1100 litrów - 97,07 zł,

4) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika o pojemności 7000 litrów - 417,56 zł.

§ 3. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za 1 m3, w zależności od odległości od stacji zlewnej, w wysokości:

1) do 10 km - 14,28 zł,

2) powyżej 10 km - 18,88 zł.

§ 4. Do stawek określonych w powyższych paragrafach dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/102/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 lutego 2012 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kowalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »