reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645), art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale NR XIX/158/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany w :

- § 1 Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 169 711,00 zł.

Dochody bieżące

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

1 800,00

dochody bieżące w tym :

§ 0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 800,00

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

54 700,00

dochody bieżące w tym :

§ 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

15 000,00

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

9 200,00

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

10 500,00

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

20 000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona i ochrona środowiska

20 900,00

dochody bieżące w tym :

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

20 900,00

Dochody majątkowe

Dz. 600

Transport i łączność

64 000,00

dochody majątkowe w tym:

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

64 000,00

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

28 311,00

dochody majątkowe w tym :

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

28 311,00

- § 1 Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 181 111,00 zł.

Dochody bieżące

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

2 200,00

dochody bieżące w tym :

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2 200,00

Dz. 750

Administracja publiczna

2 911,00

dochody bieżące w tym :

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

2 911,00

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

175 000,00

dochody bieżące w tym :

§ 0320

Podatek rolny

150 000,00

§ 0340

Podatek od środków transportowych

25 000,00

Dz. 801

Oświata i wychowanie

1 000,00

dochody bieżące w tym :

§ 0830

Wpływy z usług

1 000,00

- § 2 Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 51 520,77 zł.

Wydatki bieżące

Dz. 801

Oświata i wychowanie

37 520,77

Rozdz.80101

Szkoły podstawowe

7 520,77

wydatki bieżące w tym:

1. Dotacja na zadania bieżące 7 520,77

Rozdz.80104

Przedszkola

30 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 500,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 000,00

Rozdz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 14 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00

- § 2 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 62 920,77 zł.

Wydatki bieżące

Dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

Rozdz.01030

Izby Rolnicze

3 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Dotacja na zadania bieżące 3 000,00

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 000,00

Rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne

7 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 7 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00

Dz. 801

Oświata i wychowanie

43 020,77

Rozdz.80104

Przedszkola

30 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00

Rozdz.80113

Dowożenie uczniów do szkół

12 020,77

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 12 020,77

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 020,77

Rozdz.80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 900,00

Rozdz.90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

9 900,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 9 900,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 900,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama