reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594; poz. 645; poz. 1318) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 ust. 1 pkt. 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:

na terenie gminy stosuje się następujące kolory pojemników na odpady segregowane:

- szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika koloru zielonego;

- papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do pojemnika koloru niebieskiego;

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu należy zbierać do pojemnika koloru żółtego;

- bioodpady do pojemnika koloru brązowego;

- odpady posortownicze i zmieszane do pojemnika koloru szarego;

- popiół należy zbierać do pojemnika koloru czarnego.";

2) § 9 ust. 1 pkt. 2) lit. c) otrzymuje brzmienie:

na terenie gminy stosuje się następujące kolory worków na odpady segregowane:

- NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

- ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

- ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe;

- BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne;

- BRĄZOWY z przeznaczeniem na bioodpady;

- SZARY z przeznaczeniem na odpad posortownicze i zmieszane.

3) w załączniku nr 1 "Wskaźnik średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości", l.p. 9 otrzymuje brzmienie:

L.p.

Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni (litry/2 tygodnie)

Selektywnie zbierane odpady

Zmieszane odpady komunalne

9

cmentarze

1 l/ na użytkowane miejsce grzebalne

2 l/ na użytkowane miejsce grzebalne

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

",

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama