reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/255/13 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 19 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr70, poz. 416, Nr145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 ust. 1, wyrazy " … w terminie do 30 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowego otrzymania lub wydatkowania środków." Zastępuje się wyrazami " … w terminie do 15 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowego otrzymania lub wydatkowania środków."

2) § 24 otrzymuje brzmienie; "§ 24. W przypadku braku możliwości terminowego zwrotu należności określonej zgodnie z § 23 lub kwoty podlegającej zwrotowi, o której mowa w § 25, na wniosek organu prowadzącego dotowaną jednostkę kwoty te mogą zostać odliczone od kolejnych należnych części wypłacanej dotacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama