reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/295/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 13 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/295/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Stan środków obrotowych na początek roku

75 254,09

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

75 254,09

40002

Dostarczanie wody

75 254,09

Stan środków obrotowych na koniec roku

127 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

127 000,00

40002

Dostarczanie wody

127 000,00

Przychody

2 688 123,45

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 376 272,45

40002

Dostarczanie wody

1 376 272,45

0830

Wpływy z usług

1 376 272,45

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 311 851,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 311 851,00

0830

Wpływy z usług

1 311 851,00

Koszty

2 746 704,54

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 434 853,54

40002

Dostarczanie wody

1 434 853,54

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 476,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

643 818,25

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

46 317,35

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

104 283,41

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 883,53

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 508,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

101 269,00

4260

Zakup energii

294 674,00

4270

Zakup usług remontowych

14 285,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 408,00

4300

Zakup usług pozostałych

67 400,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

558,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 687,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 250,00

4410

Podróże służbowe krajowe

8 891,00

4430

Różne opłaty i składki

1 258,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 347,00

4480

Podatek od nieruchomości

46,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

46 086,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

288,00

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

16 602,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 200,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 150,00

6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

4 118,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 311 851,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 311 851,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 475,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

503 139,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

35 877,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88 357,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 172,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 508,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 715,00

4260

Zakup energii

282 771,00

4270

Zakup usług remontowych

14 285,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 407,00

4300

Zakup usług pozostałych

93 048,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

557,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 687,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

15 750,00

4410

Podróże służbowe krajowe

8 890,00

4430

Różne opłaty i składki

1 258,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 346,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 848,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

15 861,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 200,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 150,00

6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

55 500,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama