reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/298/14 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938, poz. 1646) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 498.173,00 zł z tego:

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

498 173,00

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

498 173,00

dochody bieżące:

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

498 173,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 9.000,00 zł z tego:

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

9 000,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

9 000,00

dochody bieżące:

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 000,00

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 62.835,00 zł z tego:

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

62 835,00

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 426.338,00 zł z tego:

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

128 338,00

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

125 338,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

117 538,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 800,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

3 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 000,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

210 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

200 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

200 000,00

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6 000,00

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

6 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

6 000,00

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

79 000,00

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

69 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

69 000,00

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

3 000,00

Rozdział 92695

Pozostała działalność

3 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

3 000,00

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

Dochody

25 414 594,33

Przychody

5 313 974,11

RAZEM

30 728 568,44

Wydatki

30 149 425,44

Rozchody

579 143,00

RAZEM

30 728 568,44

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w BIP Gminy Dąbrowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/298/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/298/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama